Motywacja - Wyjazdy Motywacyjne

Jak motywować

Motywacja

Motywacja najbardziej pożądana rzecz w wielu firmach. Właśnie zmotywowanie pracowników do osiągania lepszych efektów nie jednemu managerowi spędza sen z powiek. Lepiej wykonujący swoje obowiązki pracownik to lepsze wyniki całej firmy, mniejsze straty dla gospodarki.
Dlatego też modne w wielu firmach stały się wyjazdy motywacyjne, które organizowane są dla pracowników, którzy osiągną pewien zakładany poziom.

motywacja.jpg

Oczywiście wszystko figuruje obwieszczeniach kierownictwa, aby pracownik wiedział, do jakiego poziomu musi dążyć w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Musi to być jasno określone, aby później do dochodziło do nieporozumień z tego powodu i niepotrzebnych frustracji, które skutecznie zbiją motywacje pozostałych pracowników.